Sorumluluk Sigortası | Sigortammarket.com
Online Kasko Online Seyahat Sigortası Online Sağlık Sigortası Nakliyat Sigortası Online Poliçe YETKİLİ GİRİŞİ 0543-246 24 81
Sorumluluk Sigortası
Kişiler, arzu etmedikleri halde karşılaşma ve sonunda da ekonomik durumlarında olumsuzluklar meydana getirme ihtimali bulunan çeşitli olaylara (risklere) karşı korunma ihtiyacı hissetmişler, önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bu önlemlerden biri de, kişilerin taşıdıkları riski, bir başkasına devretmeleridir. Risklerin bu şekilde sistemli organizasyonlara devredilmesi, hayat sigortaları dışındaki sigorta branşlarını ortaya çıkarmıştır.

Sorumluluk sigortaları da yukarıda ifade edilen "genel tanım" içinde, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir.
 
TEKLİF AL

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Borçlar Kanunu’na göre pek çok çalışanın mesleği serbest meslek olarak geçmektedir. Serbest meslek kategorisine avukat, muhasebeci, mali müşavir, sigorta acentesi vs. meslekler girmektedir. Mesleği yerine getirirken mutlaka hatalar yapılabilmektedir. Böyle bir durumda zarar görecek olan 3. kişiler için iş sahibinin henüz böyle bir durum olmadan gereken önlemleri almış olması gerekir. Detaylı Bilgi

İşveren Sorumluluk Sigortası

Yine iş yerinde yaşanan ani olaylardan dolayı çalışanlar zarar görürse işverene tazminat davası açabilmektedir. İşveren Sorumluluk Sigortası olan işletmelerde bu tazminat sigorta tarafından ödenmektedir. İsteyenler ek teminatlar da alabilir. Tabii bu durum ek prim ödemekle gerçekleşir. Olası riskler düşünülerek en iyi teminatlar tercih edilmelidir. Böylece en iyi şekilde korunurken boş yere de prim ödememiş olursunuz. Detaylı Bilgi

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

Çalışma hayatında mesleğini icra edenler veya işyeri sahipleri işlerini yaptıkları sırada gerçekleşen bir takım riskler nedeniyle üçüncü şahısların mallarına ya da hayatlarına zarar verebilirler. Genellikle gerçekleşen kazalarda zarar verdiğimiz üçüncü kişilerin oluşan hasarının veya kaybının teminat altına alınmasınıa sağlayan sigorta türüne Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları denir. İş dünyasında her an gelebilecek bir risk türünü teminatlandırdığı için çok önemli bir sigorta ürünüdür. Detaylı Bilgi

İşletme ve Ürün Sorumluluk


İş hayatında ve ticaretin döndüğü piyasalarda alım satıma konu olan ürünlerin üretim ve tasarım aşamasında oluşan risklerin güvence altına alındığı bir tür sorumluluk sigortasıdır. Satışını yapmış olduğunuz ürününü üretim veya tasarım aşamsında bir hata olduğunun sonradan oluşması durumunda imal eden (Yada hizmeti tasarlayan) şirketlerin maddi zararları teminat altına alınır.
Detaylı Bilgi

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere

Bir tür sorumluluk sigortası olan Asansör Kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortasında adından da anlaşılacağı gibi bir iş yerindeki ya da bir konuttaki asansörlerin yol açtığı kazalarda zarar gören üçüncü kişilerin riskleri teminat altına alınır. Detaylı Bilgi

Tıbbi Kötü Uygulamaya

Bir tür zorunlu mesleki sorumluluk sigortası olan bu poliçe türünde serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için yapılabilir. Sağlık sektöründeki uzmanların mesleklerini icra ederken hastalarına verdikleri zararları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Detaylı Bilgi

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası


Sorumluluk sigortaları grubundan olan bu poliçe Tıbbi Kötü Uygulamaya yönelik sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan riskleri teminatlandırması açısından gerekli bir sigorta türüdür. Tabipler, diş hekimleri ve uzman doktorların mesleklerini icra ederken doğacak Mesleki sorumluluklar teminatı dışında kalan ferdi kaza risklerini de güvence altına alıyor.

Her tabip için zorunlu olan Tıbbi Kötü Uygulamaya yönelik sorumluluk sigortası ile birlikte tamamlayıcı olarak kullanılır ve iki sigorta poliçesinin de aynı şirketten yaptırılması gibi bir zorunluluk yoktur.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk


Özel güvenlik görevlisi olarak yasalara uygun bir şekilde istihdam edilenlerin zorunlu olarak yaptırması gereken sorumluluk sigortaları grubundan bir poliçe türüdür. Görevini yaparken güvenlik görevlileri tarafından üçüncü şahıslara kasıt olmadan herhangi bir kaza sonucu verilen maddi kayıpların teminat altına alınmasını sağlar.

Sigortanın geçerli olması için güvenlik görevlilerinin çalışma koşulları yasalarla belirtildiği gibi olması zorunluluğu vardır. Yasalara uygun bir şekilde görevini icra eden güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlar, tazminat giderleri, hukuki süreçlere ilişkin masraflar risklerin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminata dahildir.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği


Türkiye iç sularının üzerinde ticari bir işletmesi bulunan şirketlerin faaliyetlerinden dolayı Türkiye'nin karasularında oluşabilecek olan risklerden korunması için zorunlu bir sorumluluk sigortası türüdür.

Yani Türkiye'nin deniz kıyılarını devletten kiralayarak kullanan işletmelerin doğaya verebilecekleri potansiyel zararların telafisi amacıyla oluşturulmuştur ve yaptırılması zorunludur. Poliçelerin kapsamındaki riskleri şöyle sıralayabiliriz:

Kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, temizleme masrafları, toplanan atıkların toplanması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlar…
Sigorta Ürünü
Tc Kimlik No
E posta
Cep Telefonu
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Onun her şeyini TAMAMlaman
hep yanında olman için
M&B Grup Sigorta teklif almak için
+90 543 246 24 81
info@mbgrupsigorta.com

Başvuru için tıklayınız.